درباره ما

یوزنتورک، اولین محصول شرکت آرزو ایده گستر بوده که یک شبکه تبلیغات هوشمند اینترنتی می باشد.
این شرکت امیدوار است به کمک علم و تجربه تیم فنی خود، سبک جدید و قابل اعتمادی را در زمینه تبلیغات اینترنتی ایجاد کند. سبکی که حامی کسب و کارهای کوچک بوده و در پیشرفت آنها نقش بسیار بالایی داشته باشد.
نقاط ضعف موجود در تبلیغات اینترنتی، سبب شد تا به طراحی سایتی بسیار قدرتمند روی آورده و تلاش کنیم، تمامی ایده های ذهنی تیم فنی خودمان را در آن پیاده کنیم. نکاتی که می تواند رسانه تبلیغات اینترنتی کشور را یک گام به سمت جلو حرکت دهد.
طراحی سایت یوزنتورک، بیش از 8 ماه به طول کشید و وجود این سایت قدرتمند در کنار تیم فنی با تجربه ما، نوید روزهای خوبی را برای شبکه یوزنتورک و شرکت آرزو ایده گستر می دهد.
امیدواریم که بتوانیم واسطی بسیار قابل اعتماد بین تبلیغ دهنده ها و نمایش دهنده ها باشیم و این صداقت را نه در حرف، بلکه در عمل نشان دهیم.