گارانتی کلیک ها

 

ما به تحلیلگر تبلیغات کلیکی خود ایمان داریم

تمامی کلیک های انجام شده بر روی تبلیغات کلیکی شبکه یوزنتورک ، از سه فیلتر بسیار قدرتمند که توانایی تشخیص 21 روش کلیک تقلبی رو دارد، عبور کرده و به شکل اتوماتیک کلیک های تقلبی شناسایی شده و هزینه ای را برای نمایش دهندگان ندارد. کلیه کلیک هایی که در اثر تشویق کاربران، کلیک های انجام شده توسط ربات و ... توسط سیستم ضدتقلب پرقدرت شبکه یوزنتورک شناسایی می شود.

امکانات این تحلیلگر قدرتمند، به شکل پیوسته در حال به روز رسانی می باشد.

سپس تمامی کلیک ها در ساعات ابتدایی روز، توسط تیم با تجربه شرکت یوزنتورک به شکل دستی مورد بررسی قرار گرفته و کلیک های تقلبی احتمالی باقی مانده شناسایی شده و وب سایت های متخلف متوقف خواهند شد.

به همین دلیل است که شبکه یوزنتورک، از گارانتی بازگشت هزینه صددرصدی کلیک های تقلبی به تبلیغ دهنده ها برخوردار بوده و هزینه تمامی کلیک های تقلبی انجام شده، دوباره به کمپین تبلیغ دهنده ها باز می گردد.