تعرفه تبلیغات کلیکی شبکه یوزنتورک

 

مشتری با مشخص کردن جامعه هدف محصول یا خدمت خود، می تواند بر اساس هدف گذاری جغرافیایی ، موضوعی ، زمانی و ده ها هدف گذاری دیگر، دامنه تبلیغاتی خود را تعریف کرده و موفقیت کمپین تبلیغاتی خود را چند برابر کند.

تعرفه عادی و موضوعی کلیک های شبکه یوزنتورک، برای تبلیغ دهنده ها و نمایش دهنده ها

نوع کلیک تبلیغ دهنده نمایش دهنده
کلیک عادی 100 تومان 50 تا 75 تومان
موضوعی 20 تا 40 تومان اضافه می شود 10 تومان اضافه می شود
   نمایش فقط در ایران     20 تومان اضافه می شود -
   نمایش فقط در خارج از ایران   30 تومان اضافه می شود -
نمایش در چند استان ایران 30 تومان اضافه می شود -
انتخاب سیستم عامل خاص 30 تومان اضافه می شود -
نمایش در بازه زمانی خاص 20 تومان اضافه می شود -
   نمایش در شبکه طلایی کلاس الف   150 تومان اضافه می شود 150 تومان
نمایش در شبکه طلایی کلاس ب 100 تومان اضافه می شود 75 تا 100 تومان

 

ما کاملا رایگان، مدیریت کمپین تبلیغاتی شما را در دست می گیریم تا احتمال شکست شما را به حداقل برسانیم.