نمونه گزارشات تبلیغات کلیکی شبکه یوزنتورک

– تحلیلگر بسیار قدرتمند تبلیغات کلیکی :

آنالیز و تحلیل کمپین تبلیغاتی، نقاط قوت و ضعف تبلیغات شما را نشان داده و به این وسیله می توانید به سرعت نقاط ضعف خود را از بین برده و نقاط قوت خود را پر رنگ تر کنید. بدون شک توجه به انالیز کمپین های تبلیغاتی، مسیر پر پیچ و خم کسب و کار شما را هموار تر کرده و سرعت پیشرفت شما را بیشتر می کند.

تحلیلگر این شبکه، یکی از به روزترین و قدرتمندترین امکانات پنل شبکه یوزنتورک می باشد که تمامی اطلاعات مورد نیاز شما را با زبانی ساده در اختیارتان قرار می دهد. تحلیلگر پرقدرت شبکه یوزنتورک، قبل و بعد کلیک بر روی بنر تبلیغی شما به شکل هوشمند فعال بوده و رفتار هر کاربر را به شکل موشکافانه مورد بررسی قرار داده و به زبانی ساده آن را برای شما بیان می کند.

این تحلیلگر، رفتار کاربران موجود در سایت نمایش دهنده تبلیغ شما را در دو مرحله مورد بررسی قرار داده و اطلاعات بسیار زیادی را از نحوه عملکرد این کاربران، در اختیار شما قرار می دهد.

نحوه عملکرد تحلیلگر تبلیغات کلیکی، قبل از کلیک

– این تحلیلگر، مشخص می کند که هر یک از کاربرانی که بر روی تبلیغ شما کلیک کرده اند، چه میزان در سایت نمایش دهنده تبلیغ شما مانده و سپس بر روی تبلیغ شما کلیک کرده اند.

– این تحلیلگر، سایت ارجاع دهنده کاربر کلیک کننده بر روی آگهی شما را مشخص می کند.

– این تحلیلگر، بررسی می کند سایت ارجاع دهنده کاربر کلیک کننده بر روی سایت شما معتبر بوده و یا جزو وب سایت های نامعتبر می باشد.

نحوه عملکرد تحلیلگر تبلیغات کلیکی، بعد از کلیک

– مدت زمانی که کاربر، پس از کلیک بر روی آگهی شما، در وب سایت شما باقی مانده است.

– پس از چه زمانی کاربر، بر روی یکی از لینک های موجود در سایت شما کلیک کرده است.